ธนาคารความรู้เรื่องพาลาโบลา เกี่ยวกับการทดลองสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับพาลาโบลา

 

     “เมื่อเส้นตรงตกกระทบกับส่วนเว้าของพาราโบลา  เส้นตรงนั้นจะสะท้อนไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลาเสมอ” ดังนั้น เมื่อแสงซึ่งเดินทางเป็นเส้นตรงไปตกกระทบอุปกรณ์รับแสงที่มีลักษณะโค้งเป็นพาราโบลา เราจะสรุปได้ว่า   แสงจะไปรวมตัวกันที่จุดโฟกัสของพาราโบลา และทำให้เกิดความร้อน ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถใช้พาราโบลาปิ้งกล้วยโดยนำกล้วยไปเสียบไว้ที่จุดโฟกัสของพาราโบลาดังกล่าว

สร้างอุปกรณ์รวมแสงใช้ในการปิ้งกล้วยเป็นการใช้พลังงานจากธรรมชาติ ลดมลภาวะจากการใช้ถ่าน รวมทั้งลดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้เตาไมโครเวฟ  เพื่ออนุรักษ์พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมลดปัญหาโลกร้อน

 

นำโลหะที่สามารถสะท้อนแสงได้ชนิดแผ่นมาดัดเป็นพาราโบลาโดยขั้นตอนการคำนวณหาจุดโฟกัสเพื่อเสียบกล้วยมีดังนี้

     1.เราจะกำหนดให้จุดยอดของพาราโบลา คือ จุด (0,0)                                                                                                                                          

     2.วัดความกว้างของพาราโบลา จากจุดปลายของพาราโบลา มายังเส้นกึ่งกลางที่ผ่าจุดยอดของพาราโบลา                                                       สมมติว่า กว้างซ้าย-ขวาด้านละ L หน่วย

     3.ตั้งพาราโบลาบนพื้น แล้ววัดความสูงจากปลายพาราโบลาลงมายังพื้น สมมติว่า สูง H หน่วย

     4.จะได้ว่าจุดปลายทั้งสองข้างของพาราโบลาเมื่อเทียบกับจุด (0,0) คือ (-L,H) และ (L,H)

     5.สมการพาราโบลาที่มีจุด(สุด)ยอด อยู่ที่จุดกำหนัด กำเนิด หรือจุด (0,0) มีอยู่ว่า ay=x2                                                                               และจะมีจุดโฟกัสอยู่ที่จุด (0,a/4)

     6.เราจะหาค่า a เพื่อนำไปแทนค่าในจุดโฟกัส (0,a/4) ได้จากการแทนจุด (L,H)                                                                                               ลงไปในสมการ ay=x2 สิ่งที่เราได้ก็คือ  aH=Lนั่นก็หมายความว่า a=L2/H

              หลังจากคำนวณหาจุดโฟกัสได้แล้ว ให้นำไม้มาเสียบที่แกนกลางที่ผ่าจุดยอดของพาราโบลา แล้วนำกล้วย                                              ไปเสียบที่จุดโฟกัสหลังจากนั้น ปรับมุมเพื่อรับแสง  เราก็จะได้กล้วยปิ้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

                                                                                                                       

                                                                                                              

                                  

                                    

                

                                      

                 

                                           

          

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: